Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ

Số hiệu 101/2021/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành 2021-11-15
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 1
Người ký duyệt Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Tải file
File Action
101_2021_nd-cp bx nđ 122.2016, nđ57.2020.pdf Download