Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Số hiệu 10/2022/TT-BCT
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Ngày ban hành 2022-06-01
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 2
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Tải file
File Action
tt so 10 bct ve bs ms tt qd hh trong hd tmhh asean.pdf Download