Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Số hiệu 107/2021/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày ban hành 2021-12-06
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành 1
Người ký duyệt Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
Tải file
File Action
nghi-dinh-107-2021-nd-cp.pdf Download