Liên kết web

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Loại hình hoạt động
Loại hóa chất
Số trang hiển thị
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Loại hình hoạt động Loại hóa chất
1 Công ty TNHH thương mại vận tải Giang Nam Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Kinh doanh H2SO4
2 Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương tổ 15, phố Minh Hà 2, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh HCl NaClO NaOH H2SO4
3 Công ty TNHH Phương Nam Phú Thọ Khu 8, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh HCl NaClO NaOH H2SO4
4 Xí nghiệp hóa chất Trường Thọ đường Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh HCl NaClO NaOH H2SO4
5 Tổng Công ty giấy Việt Nam Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất Kinh doanh Cl2 H2O2 HCl NaClO NaOH H2SO4
6 Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Sản xuất Kinh doanh S H2SO4
7 Công ty cổ phần Đông Á Khu 9, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất Kinh doanh, Kinh doanh hóa chất công nghiệp HCl NaClO NaOH
8 Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất Kinh doanh HCl NaClO NaOH CaCl2 Na2SiO3 PAC
9 Công ty TNHH Việt Thắng. Khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Kinh doanh hoá chất - NaOH - NaClO - HCl - H2SO4 - FeCl3
10 Công ty TNHH hóa chất Thành Phát. Khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Kinh doanh hoá chất - NaOH - NaClO - HCl - H2SO4 - FeCl3