Liên kết web

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ
GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG
GIỚI THIỆU CHUNG

Trong các hoạt động của ngành Công Thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Trên tầm vĩ mô, để phục vụ quản lý nhà nước, thông tin công nghiệp và thương mại là một căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phất triển sản xuất, thương mại trong nước cũng như hội nhập quốc tế; xây dựng chiến lược, quy hoạch, xây dựng, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công nghiệp và thương mại. Ở tầm vi mô, thông tin công nghiệp và thương mại, mà trước hết là thông tin thị trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kịp thời điều chỉnh các cân đối cung - cầu nhằm ổn định thị trường, phục vụ tốt sản xuất và đời sống xã hội; giúp cho việc định hướng sản xuất - kinh doanh của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

Để đáp ứng các yêu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về Công Thương, đồng thời phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức liên quan…., Sở Công Thương triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành công thương với các nội dung chính bao gồm hệ thống thông tin, chỉ tiêu cơ bản trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Nội dung Cơ sở dữ liệu bao gồm những phần chính, gồm dữ liệu công nghiệp, dữ liệu thương mại trên địa bàn tỉnh, dữ liệu xuất nhập khẩu và một số nội dung liên quan khác. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên sự kế thừa các số liệu sẵn có của các nguồn như Cục Thống kê tỉnh, Cục Hải quan, các đơn vị chức năng Sở Công Thương, các Hiệp hội ngành hàng và các đơn vị, tổ chức liên quan khác…. Do phạm vi dữ liệu tương đối đa dạng và phức tạp, nên Cơ sở dữ liệu trong giai đoạn đầu, mới chỉ thu thập, tổng hợp, chuẩn hóa và tạo lập các số liệu ban đầu cho Cơ sở dữ liệu. Trong quá trình hệ thống vận hành, dữ liệu sẽ từng bước tiếp tục được cập nhật đầy đủ đa dạng và phong phú hơn.

Trong quá trình cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu, Sở Công Thương Phú Thọ rất mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của người sử dụng để Cơ sở dữ liệu ngày càng đáp ứng hơn nữa nhu cầu sử dụng của các cơ quan Ban, Ngành, các Hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức liên quan.

BẢN QUYỀN

Người sử dụng có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin, tài liệu từ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG với điều kiện không được sửa đổi thông tin, tài liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan khác. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Cơ sở dữ liệu ngành công thương Phú Thọ” và tên miền dulieucongthuong.phutho.gov.vn

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thu thập thông tin: Một số dữ liệu liên quan tới việc truy cập của người sử dụng như thời gian, địa chỉ IP, URL, số trang (pages visited) sẽ được hệ thống tự động thu thập và lưu trữ. Các dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, nghề nghiệp sẽ chỉ được thu thập và lưu trữ khi có sự chấp thuận trước của người sử dụng.

Sử dụng thông tin: Các thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho hai mục đích là thống kê số lượng khách truy cập tới các chuyên mục khác nhau để nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở dữ liệu và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân như tham gia ý kiến phản hồi. Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được và thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào.