Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
1 Phạm Thị Thanh Xuân Tổ 27A, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ 130995774 2021-01-11
2 Nguyễn Đức Hòa 58 Phố Phú Thịnh, Phong Châu, TX Phú Thọ, Phú Thọ 132118888 2021-01-11
3 Nguyễn Việt Hà 59 Phố Phú Thịnh, Phong Châu, TX Phú Thọ, Phú Thọ 132131889 2021-01-11
4 Bùi Văn Lâm Khu 2, Hà Lộc, TX Phú Thọ, Phú Thọ 131620220 2021-01-11
5 Hoàng Thị Thảo Khu 2, Hà Lộc, TX Phú Thọ, Phú Thọ 131620536 2021-01-11
6 Nguyễn Tiến Long Khu 13, Hà Thạch, TX Phú Thọ, Phú Thọ 131071953 2021-01-11
7 Đinh Khánh Linh CTCP đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Hưng - SN 1359 Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 132234512 2021-01-11
8 Hoàng Thị Yến Oanh CTCP đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Hưng - SN 1359 Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 012943903 2021-01-11
9 Nguyễn Thị Thúy Hà CTCP đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Hưng - SN 1359 Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 132097602 2021-01-11
10 Nguyễn Xuân Quyền Tổ 27, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 131161783 2021-01-11