Liên kết web

Số liệu cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Tên doanh nghiệp
Cửa hàng
Địa chỉ
Thương nhân cung cấp xăng dầu
Địa chỉ/Điện thoại
Số trang hiển thị
STT Tên doanh nghiệp Cửa hàng Địa chỉ Thương nhân cung cấp xăng dầu Địa chỉ/Điện thoại
1 Công ty TNHH MTV dầu khí Hải Linh Tây Bắc Khu 6, xã Sông Lô, Việt Trì
2 Trạm cấp phát và BLXD - Trung đoàn 652 - Cục Hậu Cần QK2 Khu 8, xã Chu Hóa, Việt Trì
3 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quân Thủy Tổ 19, khu 2, phường Dữu Lâu, Việt Trì
4 Công ty TNHH Anh Khoa Khu 3, Phường Vân Phú, Việt Trì
5 Công ty CP LICOGI 14.6 Số 2068, Phường Nông Trang, Việt Trì
6 Trạm Cấp phát xăng dầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát, Việt Trì
7 Trạm xăng dầu T12 -Quân Khu 2 Đường Hùng Vương, Khu 1, phường Vân Phú, Việt Trì
8 Chi nhánh Thương mại và Xăng dầu CTCP Kinh doanh TMTH Số 1676 Đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, Việt Trì
9 CN Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Phú Thọ Tổ 19, phố Hồng Hà 1, phường Bến Gót, Việt Trì
10 Cảng Việt Trì Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì