Liên kết web

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 337, đường Châu Phong, P.Gia Cẩm, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3846 525 Fax: 0210 3817 558.

Email: soct@phutho.gov.vn