Liên kết web

Số liệu về cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu

Tên thương nhân
Điện thoại
Địa chỉ
Loại rượu cấp phép
Quy mô công suất (1000) lít
Số trang hiển thị
STT Tên thương nhân Điện thoại Địa chỉ Loại rượu cấp phép Quy mô công suất (1000) lít
1 Công ty CPTM DV Minh Kiệm (0210) 3 820 258 113 Bạch Đằng, Âu Cơ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
2 Công ty cổ phần Tân Hà Việt Nga 0977125381 439, Châu Phong, Việt Trì
3 Công ty TNHH Thương mại An Thành 0984.086.398 Tổ 36A, khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt trì , Phú Thọ
4 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hậu Nga 3848153 Số 11, Âu Cơ, Tiên Cát, Việt Trì
5 Công ty TNHH An Phú Gia 3829103 Số 190, Tổ 9, khu Núi Miếu, Phong Châu, Phù Ninh
6 Công ty TNHH Thương mại Vạn Liên 3820614 Khu 6, HàLộc,TXPhú Thọ
7 Công ty TNHH TM DV Hùng Anh 0984182838 Khu 26, Tây Cốc, Đoan Hùng
8 Doanh nghiệp tư nhân Khánh Tùng 3954181 Khu 3, Vân Phú, Việt Trì
9 Công ty TNHH MTV Thương mại Diệu Hương 3564555 311, Châu phong, Gia Cẩm, Việt Trì
10 Công ty TNHH Tuấn Thủy Phú Thọ 3822214 Tổ 10, Nguyễn Trãi, Âu Cơ, TX Phú Thọ