Liên kết web

Danh sách các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tên đơn vị được cấp giấy phép
Địa chỉ, điện thoại
Mục đích sử dụng VLNCN
Địa điểm sử dụng
Số trang hiển thị
STT Tên đơn vị được cấp giấy phép Địa chỉ, điện thoại Mục đích sử dụng VLNCN Địa điểm sử dụng
1 Công ty CP khoáng sản hóa chất Phú Thọ Xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ Ngọt, xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ
2 Công ty CP Xi Măng Phú Thọ Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ đá Ninh Dân, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
3 Công ty CP khai thác & chế biến khoáng sản Phú Thọ xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ , tỉnh Phú Thọ. Khai thác khoáng sản Tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ
4 Công ty TNHH Tự Lập Khu hành chính thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn
5 Công ty TNHH Tự Lập Khu hành chính thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ đá xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
6 Công ty TNHH Tự Lập Khu hành chính thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập
7 Công ty CP Khoáng sản Phú Thọ xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ đá Hang Đùng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập
8 Mỏ Quaczit Phú Thọ (thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên) Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
9 Công ty TNHH Thắng Lợi Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập
10 Công ty TNHH Đầu tư &TM Trung Anh Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Khai thác khoáng sản Tại mỏ đá Tây Hang Chuột, xã Phúc Khánh, H. Yên Lập