Liên kết web

Số liệu phê duyệt nội quy Siêu Thị, Trung tâm thương mại

Tên Siêu thị / TTTM
Địa chỉ Siêu thị , TTTM
Hạng siêu thị , TTTM
Danh mục
Số trang hiển thị
STT Danh mục Tên Siêu thị / TTTM Địa chỉ Siêu thị , TTTM Hạng siêu thị , TTTM
1 Siêu thị Siêu thị Mường Thanh Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Hạng II
2 Siêu thị Siêu thị điện máy Vinpro thuộc TTTM Vincom Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ Hạng II
3 Siêu thị Siêu thị Vimart thuộc TTTM Vincom Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ Hạng III
4 Siêu thị Siêu thị BigC Việt Trì Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ Hạng I
5 Siêu thị Siêu thị Phú Cường Phường Nông Trang- Việt Trì - Phú Thọ Hạng III
6 Siêu thị Siêu thị điện máy Pico Sô 1454- ĐL Hùng Vương-Phường Tiên Cát- TP. Việt Trì- tỉnh Phú Thọ Hạng I
7 Siêu thị Siêu thị Long Liễu Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ Hạng II
8 Siêu thị Siêu thị nội thất Trọng Huấn thuộc Công ty CP ĐT & TM Thành Huấn Số 2051 đại lộ Hùng Vương- Gia Cẩm-Việt Trì Hạng III
9 Siêu thị Siêu thị Aloha mall Đoan Hùng thuộc Công ty TNHH Thái Hưng Thị trân Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Hạng II
10 Siêu thị Siêu thị Aloha mall Cẩm Khê thuộc Công ty TNHH Thái Hưng Thị trân Đông Phú, huyện Cẩm Khê Hạng II