Liên kết web

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Loại hình hoạt động
Loại hóa chất
Số trang hiển thị
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Loại hình hoạt động Loại hóa chất
11 Công ty TNHH thương mại và xây dựng HQ phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Kinh doanh hoá chất - NaOH - NaClO - HCl - H2SO4
12 Công ty TNHH thương mại Đức Thắng Khu Tân Tiến, TT Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh hóa chất công nghiệp
13 Công ty TNHH Hoàng Ngân Đường Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh hóa chất công nghiệp
14 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Dương Khu 1, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh hóa chất công nghiệp
15 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Uyên Tổ 24B, phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Kinh doanh hóa chất công nghiệp