Liên kết web

Số liệu cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tên thương nhân
Điện thoại
Địa chỉ trụ sở chính
Số trang hiển thị
STT Tên thương nhân Điện thoại Địa chỉ trụ sở chính
11 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính (0210) 3 820 189 Số nhà 236, phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ
12 Công ty TNHH Hà Loan 0210.6 825009 Khu hành chính Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
13 Doanh nghiệp tư nhân Thành Chung 0981206068 Số 3163, tổ 1A, khu 1, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
14 Công ty TNHH Tú Thủy Linh 0982588333 Tổ 14B, phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ