Liên kết web

STT Danh mục Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề sản xuất Số điện thoại
41 Ngành vật liệu xây dựng Cty CP xi măng Hữu Nghị Khu công nghiệp Thuỵ Vân, VT - PT Sản xuất xi măng 02103 857009
42 Ngành vật liệu xây dựng Cty Cp CMC Phố Anh Dũng phường Tiên Cát VT- PT Gạch ốp lát các loại 02103846619
43 Ngành sản xuất giấy Cty CP TM và sản xuất Thống Nhất Thị trấn Sông Thao SX giấy vàng Mã 02106554046
44 Ngành sản xuất giấy Cty TNHH Việt Quang Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao SX giấy vàng Mã 02103 765012
45 Ngành sản xuất giấy Cty CP Văn phòng phẩm Bãi Bằng Khu 9, TT Phong Châu, H. Phù Ninh - PT SX, KD Giấy các loại 02102 215312
46 Ngành sản xuất giấy Cty CP SX Giấy Bãi Bằng Khu Tầm Vông, TT Phong Châu, H. Phù Ninh, PT SX bột giấy, giấy 02103 830820
47 Ngành sản xuất giấy Cty CP Giấy Việt Trì P. Bến Gót, VT - PT SX, KD Giấy các loại 02103 862761
48 Ngành sản xuất giấy Cty CP Giấy Lửa Việt Khu 9, TT Hạ Hoà, H. Hạ Hoà SX, KD Giấy các loại 0912 302676
49 Ngành sản xuất giấy HTX SX Giấy Phù Ninh TT Phong Châu, H. Phù Ninh, PT SX giấy đế, giấy vàng mã 02102 215211
50 Ngành sản xuất giấy Cty CP SX và TM Giấy Phong Châu Khu 9, TT Phong Châu, H. Phù Ninh - PT SX, KD Giấy các loại 02103 830799
51 Ngành sản xuất giấy Tổng Cty Giấy Việt Nam TT Phong Châu, H. Phù Ninh, PT SX giấy các loại 02103 829755
52 Ngành Dệt may Cty TNHH BenThenl Khu CN làng Lâm Thao May mặc 0
53 Ngành Dệt may Công ty TNHH May HaMaLin Khu CN Trung Hà, huyện Tam Nông May mặc 02103654657
54 Ngành Dệt may Công ty TM Vina Kyung Seung Khu 6, Thanh Vinh - TX Thú Thọ May mặc 02103712780
55 Ngành Dệt may Công ty Sechin Việt Nam Khu CN Thụy Vân - Việt Trì May mặc 02103954807
56 Ngành Dệt may Công ty TNHH Texmart Vina Phường Nông Trang - Việt Trì May mặc 02106251304
57 Ngành Dệt may Công ty TNHH Shilla Khu CN Thụy Vân - Việt Trì May mặc 02106001003
58 Ngành Dệt may Công ty TNHH S & H Viana Khu CN Thụy Vân- Việt Trì May mặc 02103955907
59 Ngành Dệt may Công ty 0PUS 0NE Phường Gia Cẩm- Việt Trì May mặc 02103854006
60 Ngành Dệt may Công ty cổ phần May Peari Việt Nam Phường Dữu Lâu- Việt Trì May mặc 02103942118