Liên kết web

STT Danh mục Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề sản xuất Số điện thoại
61 Ngành Dệt may Công ty TNHH Kee Eun Việt Vam Khu CN Thụy Vân- Việt Trì May mặc 02103857580
62 Ngành Dệt may Công ty TNHH YaKjn Việt Nam Khu CN Thụy Vân- Việt Trì May Mặc 02103955788
63 Ngành Dệt may Công ty Hwashin Việt Nam Khu CN Thụy Vân- Việt Trì May mặc 02103956250
64 Ngành Dệt may Công ty TNHH, ACE Khu CN Thụy Vân- Việt Trì May mặc 02103857218
65 Ngành Dệt may Công ty may VESTON Phú Thọ Shnai Phường Vân Cơ - Việt Trì May mặc 02103953400
66 Ngành Dệt may Công tyTNH Păngrim Neotex (cơ sở 2) Đường đại nải phường Nông Trang, TP Việt Trì Dệt, sợi 0
67 Ngành Dệt may Cty TNHH, TM May XK Việt Hoàng Khu 14, xã Tiên Kiên, H Lâm Thao May mặc 02103765808
68 Ngành Dệt may Cty CP May Hoa Sen PT Khu 10 TT Phong Châu - Phù Ninh May mặc 02103770668
69 Ngành Dệt may Công ty TNHH Lan Anh (6/2/2014) Xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba May mặc 0
70 Ngành Dệt may Công ty TNHH 1 thành viên may Ấm Thượng Khu 1 TT Hạ Hoà May mặc 02103682666
71 Ngành Dệt may Công ty TNHH MTV Sơn Hà Phú Thọ Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ May mặc 02103689000
72 Ngành Dệt may Công ty TNHH may XK Sơn Thuỷ Khu 10, TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba May mặc 0989257136 02103663289
73 Ngành Dệt may Công ty TNHH may Phú Thọ Khu 7, xã Hà Lộc, TX Phú Thọ May mặc 02103821255
74 Ngành Dệt may Công ty TNHH 1 thành viên may Lâm SN 61, xã Hà Lộc,TX Phú Thọ May mặc 02103723368
75 Ngành Dệt may Công ty TNHH may Thành Nam (Gicgina) Khu 4, xã Thanh Mịnh, thị xã Phú Thọ May mặc 02103710465
76 Ngành Dệt may Công ty TNHH thương mại Đại Hưng Đồi quân quê, khu 6, phường Vân Phú- Việt Trì May mặc 02103992127
77 Ngành Dệt may Công ty TNHH thương mại Hoàng Minh Khu 3, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì Dệt vải 02103956276
78 Ngành Dệt may Công ty TNHH Trí Đức Số 2, phố Hồng Hà, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì Sợi 02103862676
79 Ngành Dệt may Công ty TNHH dệt Phú Thọ Khu CN Thụy Vân, thành phố Việt Trì Sợi 02103952488
80 Ngành Dệt may Cty CP may ATHENA Khu 13, TT Hùng Sơn, Lâm Thao May mặc 02103787688