Liên kết web

STT Danh mục Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề sản xuất Số điện thoại
101 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH MTV Chè Á Châu Phú Thọ Xã Ngọc Lập, H. Yên Lập SX, CB Chè 02103 268038
102 Ngành sản xuất chè Cơ sở Chế biến Chè Hoàng Thị Hương Cơ sở Chế biến Chè Hoàng Thị Hương SX, CB Chè 1682224567
103 Ngành sản xuất chè Doanh nghiệp tư nhân Ngô Công Xã Đồng Thịnh, H. Yên Lập SX, CB Chè 02103 870004
104 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Phú Hà Xã Hưng Long, H. Yên Lập SX, CB Chè 0984 273 134
105 Ngành sản xuất chè XNTN chế biến NLS Phương Xá Xã Phương Xá, H. Cẩm Khê SX, CB Chè 0983 739 752
106 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Cẩm Khê Xã Hương Lung, H. Cẩm Khê SX, CB Chè 0983 812 271
107 Ngành sản xuất chè NM chè Thanh Niên (thuộc Cty chè Phú Đa) Xã Long Cốc, H Tân Sơn SX, CB Chè 3875090
108 Ngành sản xuất chè NM Chè Tân Phú (thuộc Cty chè Phú Đa) Xã Tân Phú, H. Tân Sơn SX, CB Chè 3875092
109 Ngành sản xuất chè XN chè Phú Long ( thuộc Cty chè Phú Đa) Xã Minh Đài, H. Tân Sơn SX, CB Chè 977095436
110 Ngành sản xuất chè DN Tư nhân chế biến Chè Bằng Minh Xã Minh Đài, H. Tân Sơn SX, CB Chè 0974 411 579
111 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Trà Khánh Linh Xã Minh Đài, H. Tân Sơn SX, CB Chè 0975 385 878
112 Ngành sản xuất chè DNTN TM&XD Hoàng Sơn Xã Hoàng Xá, H.Thanh Thuỷ SX, CB Chè 0166 3777666
113 Ngành sản xuất chè DN tư nhân Chè Phong Đặng Xã Hoàng Xá, H.Thanh Thuỷ SX, CB Chè 0978 867 215
114 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Hoàng Xá Xã Hoàng Xá, H.Thanh Thuỷ SX, CB Chè 0988 676 267
115 Ngành sản xuất chè Nhà máy Chè Đoan Hùng (thuộc Cty chè Phú Bền) Xã Tây Cốc SX, CB Chè 02103 648229
116 Ngành sản xuất chè Nguyễn Ngọc Chúc Xã Tây Cốc SX, CB Chè 0912 267 857
117 Ngành sản xuất chè Dương Thị Tỵ Xã Tây Cốc SX, CB Chè 02103 648 147
118 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Tài Trung Xã Tây Cốc SX, CB Chè 0973 040 968
119 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH chè Việt Cường thôn 4 Xã Ca Đình SX, CB Chè 02103 648379
120 Ngành sản xuất chè DNTN Phượng Lâm Xã Quế Lâm, Đoan Hùng SX, CB Chè 0988 763 082