Liên kết web

STT Danh mục Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề sản xuất Số điện thoại
121 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Phúc Thọ Xã Phúc Lai, Đoan Hùng SX, CB Chè 0982 882 152
122 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Ngọc Hải Xã Quế Lâm, Đoan Hùng SX, CB Chè 0983 595 327
123 Ngành sản xuất chè Cty TNHH MTV Chè Phú Bền TT Thanh Ba, H. Thanh Ba SX, CB Chè 02103 873703
124 Ngành sản xuất chè Co sở Chè Vũ Duy Bình Khu 4, Đông Lĩnh, Thanh Ba SX, CB Chè 02103 884550
125 Ngành sản xuất chè Công ty Chè Hà Nam Khu 4, Đồng Xuân, T.Ba SX, CB Chè 02103 884141
126 Ngành sản xuất chè Công ty CP Cơ khí Chè Khu 4, Vũ Yẻn, huyện Thanh Ba SX, CB Chè 02103 669366
127 Ngành sản xuất chè Công ty Chè Hoa Quỳnh Khu 2, Đồng Xuân, T.Ba SX, CB Chè 02103 885302
128 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Phương Long Khu 2, TT Tba SX, CB Chè 02103 884061
129 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Đức Tuấn Công ty TNHH Chè Đức Tuấn SX, CB Chè 02103 884953
130 Ngành sản xuất chè Công ty Chè Hoài Trung Khu 9, C.Tiên, Tba SX, CB Chè 02103 886109
131 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Minh Phát Khu 4, Đông Lĩnh, Thanh Ba SX, CB Chè 02103 884585
132 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Hưng Hà Khu 5, TT Thanh Ba SX, CB Chè 02103 885238
133 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Đại Đồng Khu 6, TT Thanh Ba SX, CB Chè 02103 885335
134 Ngành sản xuất chè Nhà máy Chè Hạ Hoà (thuộc Nhà máy chè Phú Bền) Xã Hương Xạ, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0987 565 334
135 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH 1 TVVạn Lộc Xã Liên Phương, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0
136 Ngành sản xuất chè Cty TNHH Chè Quang Thành Khu 1, Xuân Áng, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0210.3 679293
137 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Chè Cúc Đạt Khu 1, Minh Hạc, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0912 795 686
138 Ngành sản xuất chè XN tư nhân Mai Phương Khu 8, Ấm Hạ, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0912 795 686
139 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Trung Hiếu X.Hương Xạ, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0984 201 189
140 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Hải Yến Khu 6, Xã Vụ Cầu, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 02016 290382