Liên kết web

STT Danh mục Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề sản xuất Số điện thoại
141 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Khánh Hoà Khu 5, Xã Yên Kỳ, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 02103 682597
142 Ngành sản xuất chè Công ty CP Chè Cường Thịnh Khu 3, Xã Hậu Bồng, H. Hạ Hoà SX, CB Chè 0982 535 696
143 Ngành sản xuất chè HTX CBNS Phong Châu Khu 5, Xã Tiên Phú, H. Phù Ninh SX, CB Chè 02103 865 866
144 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Trường Lộc Xã Tiên Phú, H. Phù Ninh SX, CB Chè 0972 272 958
145 Ngành sản xuất chè Công ty cổ phần Tân Phong Khu 15, TT Hùng Sơn, Lâm Thao SX, CB Chè 02103 829388
146 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH một thành viên Thế hệ Mới Xã Phú Hộ, TX Phú Thọ SX, CB Chè 913320418
147 Ngành sản xuất chè Công ty tư vấn đầu tư phát triển chè và cây trồng Lâm nghiệp Khu 18, Xã Phú Hộ SX, CB Chè 02103 865207
148 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Ngọc Hà Khu 2, Xã Hà Thạch SX, CB Chè 02103 820576
149 Ngành sản xuất chè Công ty cổ phần Chè Phú Thọ P. Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ SX, CB Chè 02103 841861
150 Ngành sản xuất chè Công ty TNHH Hà Trang P. Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ SX, CB Chè 02103 863591
151 Ngành giầy - da xuất khẩu Cty TNHH Giầy Thanh Thủy Xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy SX giầy thể thao 0210.3546333 963009002
152 Ngành giầy - da xuất khẩu Công ty TNHH Hoài Mỹ Cụm CN Sóc Đăng, Đoan Hùng SX Giầy thể thao 0210.3652551
153 Ngành giầy - da xuất khẩu Cty cổ phần Giầy Vĩnh Phú Phường Gia Cẩm, VT - PT SX Giầy thể thao 02103846233