Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
21 Vũ Thị Thu Hương CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132169865 2021-01-11
22 Trần Diệu Linh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132066208 2021-01-11
23 Đỗ Thị Phương CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 131259381 2021-01-11
24 Đỗ Thị Thu Hường CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 135105674 2021-01-11
25 Nguyễn Thị Thanh Huyền CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132168339 2021-01-11
26 Phùng Thị Thu Hạnh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132201355 2021-01-11
27 Nguyễn Thị Huệ CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 031183006279 2021-01-11
28 Đại Thị Trúc Quỳnh CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 26195001263 2021-01-11
29 Đinh Thị Thu Hằng CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 070905224 2021-01-11
30 Lê Thị Phương CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 060973663 2021-01-11