Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
31 Hà Thị Thanh Dung CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 060774299 2021-01-11
32 Nguyễn Thị Hường CN CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 070930159 2021-01-11
33 Vũ Thị Hằng Tổ 2 , Khu 1A, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132124389 2021-01-11
34 Nguyễn Tiến Dũng SN 8, Tổ 9, Phố Nguyễn Trãi, Âu Cơ, Phú Thọ 130856355 2021-01-11
35 Nguyễn Thị Minh Hiền Tổ 2, Tân Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 130785872 2021-01-11
36 Nguyễn Thu Hương Khu 2, Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ 131622564 2021-01-11
37 Hoàng Thị Thúy Khu 8, Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ 013605845 2021-01-11
38 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Khu 2, Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ 131665444 2021-01-11
39 Nguyễn Xuân Hà Khu 2, Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ 131237500 2018-08-02
40 Nguyễn Xuân Hà Khu 2, Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ 131237500 2021-01-11