Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
61 Đỗ Thị Kim Thu CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 025189000354 2021-01-16
62 Nguyễn Minh Thanh CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132232446 2021-01-16
63 Tạ Thị Hồng Nhung CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132341643 2021-01-16
64 Hoàng Văn Cảnh CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 131674041 2021-01-16
65 Bùi Xuân Thủy CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132317059 2021-01-16
66 Nguyễn Thị Kim Xuyên CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 131521557 2021-01-16
67 Nguyễn Thị Thùy Liên CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132399699 2021-01-16
68 Nguyễn Thị Mỹ Tiên CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 112372910 2021-01-16
69 Nguyễn Thị Thúy Vân CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132169602 2021-01-16
70 Lê Thị Phương Thanh CN Việt Trì CTCP DVTMTH Vincommerce - Tầng 2 TTTM Vincom Việt Trì, Phú Thọ 132297232 2021-01-16