Liên kết web

DANH SÁCH XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP

Tên cá nhân / tổ chức
Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ
Số CMND
Hiệu lực đến ngày
Số trang hiển thị
STT Tên cá nhân / tổ chức Địa chỉ/ Điện thoại liên hệ Số CMND Hiệu lực đến ngày
71 Nguyễn Thị Kim Dung Tổ 54B, Khu 6A Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 130061663 2021-02-06
72 Ngô Đức Thanh 502 Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 001085011399 2021-02-06
73 Đỗ Thị Phượng 502 Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 131295855 2021-02-06
74 Lê Ngọc Long Ngã 5 Đền Giếng, Đền Hùng, Phú Thọ 132005545 2021-02-06
75 Hoàng Thị Thùy Dương Chi nhánh CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 131673278 2021-02-06
76 Trịnh Thu Hà Chi nhánh CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 060987367 2021-02-06
77 Trần Quỳnh Hoa Chi nhánh CTCP đầu tư thế giới sữa tại Phú Thọ - Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 132097834 2021-02-06
78 Nguyễn Thị Sang Khu 7, Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ 131670934 2021-02-06
79 Hà Thị Thanh CT TNHH hai thành viên thương mại Hùng Vương - 2203 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 131104364 2021-02-06
80 Nguyễn Đức Mạnh CT TNHH hai thành viên thương mại Hùng Vương - 2203 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 131222576 2021-02-06