Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2019

Ngày đăng: 19/06/2019
Lượt xem : 775
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 65 triệu USD giảm 9,7% so với kim ngạch nhập khẩu tháng trước, tăng 4,3% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Đạt 11,9% kế hoạch năm.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail