Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 03/2019

Ngày đăng: 19/06/2019
Lượt xem : 785
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước đạt 75,3 triệu USD tăng 15,8% so với kim ngạch nhập khẩu tháng trước, tăng 12,9% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Đạt 18,9% kế hoạch năm.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail