Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 04/2019

Ngày đăng: 19/06/2019
Lượt xem : 830
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 73,5 triệu USD tăng 2,8% so với tháng trước, tăng 6% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Cộng dồn 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 350,9 triệu USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ, đạt 30,5% so với kế hoạch năm.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail