Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 05/2019

Ngày đăng: 19/06/2019
Lượt xem : 819
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 72,5 triệu USD tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 4,3% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Cộng dồn 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 423,5 triệu USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ, đạt 36,8% so với kế hoạch năm.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail