Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 0̉6/2019

Ngày đăng: 16/07/2019
Lượt xem : 812
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước đạt 76 triệu USD giảm 9,4% so với tháng trước, giảm 5,6% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Cộng dồn 6 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ, đạt 52,2% so với kế hoạch năm

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail