Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 0̉7/2019

Ngày đăng: 30/08/2019
Lượt xem : 792
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 96 triệu USD giảm 6,7% so với tháng trước, tương đương với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Cộng dồn 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 669,5 triệu USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ, đạt 52,1% so với kế hoạch năm

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail