Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 0̉8/2019

Ngày đăng: 10/09/2019
Lượt xem : 854
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 90,4 triệu USD tăng 2,4% so với tháng trước, tăng 9% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. (Ước 8 tháng đạt 747,5 triệu USD đạt 65%  kế hoạch; KH giao 1150 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail