Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 11/2019

Ngày đăng: 09/12/2019
Lượt xem : 813
Xem cỡ chữ: A A

- Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước đạt 101 triệu USD tăng 4% so với tháng trước, tăng 3,1% so với tháng cùng kỳ (ước 11 tháng đạt 1.201triệu USD đạt 104% kế hoạch; KH giao: 1.150 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail