Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 01/2020

Ngày đăng: 07/02/2020
Lượt xem : 789
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 01 năm 2020 ước đạt 113,5 triệu USD giảm 1,7% so với tháng trước, tăng 1,4 lần so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ. Đạt 5,7% so với kế hoạch năm.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail