Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2020

Ngày đăng: 11/03/2020
Lượt xem : 780
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước đạt 95,34 triệu USD giảm 16% so với tháng trước, tăng 14,7% so với tháng cùng kỳ, cộng dồn 02 tháng đạt 208,84 triệu USD đạt 10,19% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2020 là: 2.025 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail