Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 03/2020

Ngày đăng: 10/04/2020
Lượt xem : 821
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước đạt 180 triệu USD, giảm 17% so với tháng trước; tăng 139% so với cùng kỳ; Cộng dồn 3 tháng đầu năm đạt 598,7 triệu USD, tăng 176% so với cùng kỳ; đạt 29,2% so với kế hoạch năm (KH năm 2020: 2.050 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail