Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quý I/2020

Ngày đăng: 21/04/2020
Lượt xem : 723
Xem cỡ chữ: A A

Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý I/2020 ước đạt 598,7 triệu USD, tăng 189,7% so với Quý I/2019

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail