Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 04/2020

Ngày đăng: 12/05/2020
Lượt xem : 783
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 năm 2020 ước đạt 195 triệu USD, so với tháng trước giảm 8%; so tháng cùng kỳ tăng 165%; cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 825,9 triệu USD; đạt 40,3% so với kế hoạch năm (KH năm 2020: 2.050 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail