Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 05/2020

Ngày đăng: 01/06/2020
Lượt xem : 733
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2020 ước đạt 358 triệu USD, so với tháng trước giảm 12,8%; so tháng cùng kỳ tăng 258%; cộng dồn 5 tháng đầu năm đạt 1.259,3 USD; đạt 61,4% so với kế hoạch năm (KH năm 2020: 2.050 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail