Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 06/2020

Ngày đăng: 03/07/2020
Lượt xem : 689
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 năm 2020 ước đạt 375 triệu USD, tương đương số liệu tháng trước; so tháng cùng kỳ tăng 135%; cộng dồn 6 tháng đầu năm đạt 1.725 triệu USD; đạt 85,4% so với kế hoạch năm (KH năm 2020: 2.050 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail