Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 07/2020

Ngày đăng: 14/08/2020
Lượt xem : 680
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 năm 2020 ước đạt 335 triệu USD, so với tháng trước giảm 10,6%; cộng dồn 7 tháng đầu năm đạt 2.060 triệu USD; đạt 100,5% so với kế hoạch năm (KH năm 2020 giao: 2.050 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail