Liên kết web

Tình hình xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 01/2023

Ngày đăng: 10/02/2023
Lượt xem : 152
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch xuất khẩu tháng 01 năm 2023 ước đạt  1.066 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng trước, tăng 34,3% so với tháng cùng kỳ.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail