Liên kết web

Tình hình xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2023

Ngày đăng: 20/03/2023
Lượt xem : 125
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 năm 2023 ước đạt  583 triệu USD, tương đương giá trị tháng trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm Kim ngạch xuất khẩu ước đạt  1.165 triệu USD, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Đạt 7,8% kế hoạch năm (KH: 15.000 triệu USD).

BBT

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail