Liên kết web

Tình hình nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2023

Ngày đăng: 20/03/2023
Lượt xem : 31
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 năm 2023 ước đạt 511 triệu USD, tương đương giá trị tháng trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm Kim ngạch nhập khẩu ước đạt  1.021 triệu USD, giảm 39,2% so với cùng kỳ. Đạt 7,6% kế hoạch năm (KH: 13.500 triệu USD).

BBT

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail