Liên kết web

Tình hình xuất khẩu tháng 04 năm 2023

Ngày đăng: 26/06/2023
Lượt xem : 215
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch xuất khẩu tháng 04 năm 2023 ước đạt 1.159,6 triệu USD, tăng   10 % so với tháng trước.

          Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu ước đạt  3.519,6 triệu USD, giảm 7,7 % so với cùng kỳ. Đạt 23,5% kế hoạch năm (KH: 15.000 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail