Liên kết web

Tình hình xuất khẩu tháng 5 năm 2023

Ngày đăng: 12/07/2023
Lượt xem : 109
Xem cỡ chữ: A A

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 784,6 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, xuất khẩu ước đạt 3.857,9 triệu USD, giảm 21,3% so với cùng kỳ

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail