Liên kết web

Tình hình xuất khẩu tháng 6 năm 2023

Ngày đăng: 12/07/2023
Lượt xem : 149
Xem cỡ chữ: A A

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2023 ước đạt 1.012,4 triệu USD, tăng 5% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng, xuất khẩu ước đạt 5.050 triệu USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ.

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail