Liên kết web

Tình hình xuất khẩu tháng 7 năm 2023

Ngày đăng: 03/10/2023
Lượt xem : 97
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2023 ước đạt 1.132,3 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước.
Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.248 triệu USD, giảm 8,7 % so với cùng kỳ. Đạt 41,7 % kế hoạch năm (KH: 15.000 triệu USD).

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail