Liên kết web

Tình hình xuất khẩu tháng 8 năm 2023

Ngày đăng: 03/10/2023
Lượt xem : 104
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2023 ước đạt 924,8 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước.
Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.919,9 triệu USD, giảm 12,4% so với cùng kỳ. Đạt 46,1 % kế hoạch năm (KH: 15.000 triệu USD).
 

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail