Liên kết web

Tình hình xuất khẩu tháng 9 năm 2023

Ngày đăng: 16/10/2023
Lượt xem : 201
Xem cỡ chữ: A A

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2023 ước đạt 856,5 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước.

          Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7.666,4 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Đạt 51,1 % kế hoạch năm (KH: 15.000 triệu USD)

Tải tệp 1

Admin

Gửi mail