Liên kết web

Hiện trạng ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

    1. Thuỷ điện nhỏ

Bảng 1: Thống kê hiện trạng, công suất các trạm thủy điện nhỏ của tỉnh 

TT Tỉnh Nlm (MW)  Số trạm Trạm hoạt động Trạm hỏng, ngừng

 Số trạm Nlm (MW)  Số trạm Nlm (MW)

1 Thủy điện 45 4 4 45 0 0

2 Thủy điện cực  nhỏ 0,100 500 500 0,100 ≈ 350 0,07

2 Thủy điện Kết hợp Thủy lợi 0,385 12 12 0,385 0 0

Tổng 0,530 516 516 0,530 350 0,07

Tính đến cuối năm 2014, số lượng các tổ máy thuỷ điện cực nhỏ loại có công suất từ 200W đến 500W giảm đáng kể (số trạm còn hoạt động khoảng 100 đến 150 trạm) do lưới điện Quốc gia đã vươn tới hầu hết các bản làng xa xôi, hẻo lánh (98,2%  số hộ đã có điện) và nhu cầu cuộc sống của các hộ dân tăng, số ít các trạm thủy điện cực nhỏ còn tồn tại do vị trí thuận lợi về nguồn nước và lưới điện không thể kéo tới được.

    2. Nhiên liệu sinh học 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 01 Dự án Nhà máy Ethanol xây dựng tại xã Cổ Tiết (Tam Nông, Phú Thọ), tổng số vốn đầu tư là 80 triệu USD, công suất của nhà máy là 100 triệu lít/năm, tiêu thụ nhiên liệu hàng năm 240 tấn sắn lát khô, dến nay (năm 2015) tiến độ xây dựng tổng thể mới đạt 78% . 

Vùng nhiên liệu phục vụ cho nhà màu đã được quy hoạch, tỉnh hiện có 2 doanh nghiệp chế biến sắn (Công ty TNHH sắn Sơn Sơn, công suất 200 tấn củ tươi/ngày; Công ty lương thực Vĩnh Phú công suất 120 tấn củ tươi/ngày; sản lượng chế biến của 2 cơ sở đạt 3,5-4 nghìn tấn) và 19 xưởng chế biến nhỏ với công suất máy 4 - 8 tấn củ tươi/ngày. 

File đính kèm

Tải file 1

Gửi mail

Các bài khác