Liên kết web

CCN Đồng Lạng

DT đã quy hoạch (ha)

40

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

74

Số dự án đầu tư

79

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

24,38

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

Bao bì nhựa PP, PE, may mặc, thực phẩm

Chất thải rắn

Không

Nước thải

500m3/ngày đêm

Ghi chú

Trạm XLNT đã đi vào hoạt động 

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác