Liên kết web

CCN Hoàng Xá

DT đã quy hoạch (ha)

32,72

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

64,87

Số dự án đầu tư

19

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

25

Tỷ lệ lấp đầy (%)

90

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

May mặc, VLXD, CB lâm sản

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

Đang triển khai thi công Hồ điều hòa và trạm XLNT, công suất 500 m3/ngày đêm

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác